TIT_OnlineNewAppointment

LBL_OnlineAppointmentNew

BTN_OnlineFemale »  BTN_OnlineMale »

TIT_OnlineMyAccount

U kunt uw gegevens rechtstreeks in ons systeem controleren en zonodig aanpassen.

BTN_OnlineGoTo »

TIT_OnlineMyInformation

Hier kunt u diverse informatie over uw bezoek aan onze salon bekijken, bijvoorbeeld uw behandelhistorie of toekomstige afspraken.

BTN_OnlineGoTo »